Hakkımızda

İklim İçin 350 Derneği, adını atmosferdeki karbondioksit miktarının güvenli üst sınırının milyonda 350 parçacık (ppm) olması gerektiğinden almaktadır. Başta kömür olmak üzere halk sağlığını, doğayı, iklimi tehdit eden fosil yakıt kullanımının, yaşanabilir bir yeryüzü için bir an önce sonlandırılması gerektiğini savunmaktadır. Bu çerçevede fosil yakıtlardan yenilenebilir enerji kaynaklarına adil bir geçişi destekleyen kurum, bu yönde çeşitli çalışmalar gerçekleştirmektedir..

350 ne demek?

İklim adaleti hemen şimdi

​​İklim krizi hepimizi etkiliyor, ancak hepimiz aynı gemide değiliz. Kriz, özellikle toplum içinde kırılgan / dezavantajlı konumda olanları daha sert vuruyor. Bu bakımdan iklim kriziyle mücadele aynı zamanda bir adalet mücadelesidir. Krizle mücadelede atılacak adımlarda iklim adaletini önceliklendiriyoruz.


Müştereklere inanıyoruz

İklim krizi sadece bir çevre sorunu, sadece bir toplumsal adalet sorunu veya sadece bir ekonomi sorunu değildir; Bunların hepsi ve daha fazlasıdır. Bu sebeple, şiddetin her türlüsünü reddeden herkesle ve her kurumla ortaklaşmanın gerekliliğine inanıyoruz.

FacebookTwitter